VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Tilskudd til inkludering av barn og unge for 2023

Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2023. Tilskuddet kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfrist for 2023: 18. november 2022.
Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises

Du kan lese mer om kriterier og søknadsprosess her: Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir

Barne- og familietjenesten inviterer frivillige, lag og foreninger til informasjonsmøte: Mandag 7 november klokken 18.00 på formannskapssalen, Rådhuset

 

Ved spørsmål kontakt koordinator forebyggende arbeid, Lise Rødli

Mail: lise.rodli@bronnoy.kommune.no

Mobil: 41331078