VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Undersøkelse: Hvordan vil du Brønnøy skal bli i framtida?

Hjelp oss å kartlegge boligsituasjonen i Brønnøy

Hva er viktig for deg når du skal velge boform, flytte eller planlegge for ny bolig? Å eie eller leie? Leilighet eller egen bolig? Fellesskap med andre?  En bolig hvor du kan leve og bo hele livet?

Hvordan vil du at Brønnøy kommune skal utvikle seg i framtida?
Brønnøy kommune er i gang med Kommuneplanens samfunnsdel og Byplan Brønnøysund. For at lokalpolitikerne skal gjøre gode valg og prioriteringer trenger vi innspill fra dere innbyggere. Resultatene fra undersøkelsen blir et viktig bidrag til å planlegge og bygge framtidens boliger og boformer. 

Vil du vite mer om ulike boformer?
Vi vil legge ut eksempler på boformer på hjemmesiden til kommunen. Klikk deg inn her for å mer informasjon.
 

Alle svar er anonyme. Det vil ta deg ca. 5-10 minutter å svare. Du kan flytte deg fram og tilbake i undersøkelsen ved å bruke piltastene nederst på sida.

Til undersøkelsen