Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet.

Barn og ungdom kan selv ta kontakt med barnevernet.

 

Slik melder du ifra til barnevernet:

Telefon: 750 12000/958 54670 (vaktmobil i barneverntjenestens åpningstider) 908 07210 (akuttberedskapstelefon, utenom ordinær åpningstid)

Personlig oppmøte: Rådhuset, 8905 Brønnøysund

E-post: post.barnevern@bronnoy.kommune.no

Brev: Barneverntjenesten Sør-Helgeland, Rådhuset, 8905 Brønnøysund

 

Send en bekymringsmelding:

 

 

Du kan være anonym

Du kan velge å la være å oppgi hvem du er, slik at du er anonym. Barneverntjenesten ser helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet og det gir barneverntjenesten et bedre grunnlag for vurdere om meldingen skal føre til oppstart av en undersøkelse eller henlegges.

Anonym melder

 

Meldeplikt

Offentlig ansatte har meldeplikt. Les mer om dette her.

Les mer om hvem som har meldeplikt her:

 

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Etter en vurdering vil barneverntjenesten enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen. Undersøkelsen skal gjennomføres så fort som mulig, og senest innen 3 måneder. Undersøkelsen tilpasses sakens alvorlighetsgrad, skal stå i forhold til meldingens innhold og skal ivareta barnets beste. Barneverntjenesten iverksetter tiltak om nødvendig.