Barneverntjenesten Sør Helgeland

Barneverntjenesten Sør-Helgeland er en interkommunal tjeneste, for kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad. Hovedkontoret er på Rådhuset i Brønnøysund, men barneverntjenesten har også kontorlokaler i de andre fire kommunene.    

Barneverntjenesten har som hovedoppgave å sikre at barn og unge får god omsorg og trygge oppvekstsvilkår ved å tilby riktig hjelp til rett tid til barn og familier som har behov for det. Barneverntjenesten har også et ansvar for at barn som utsettes for mishandling, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt sikres nødvendig beskyttelse og omsorg.

 

 

 

Er situasjonen akutt?

Barneverntjenestens akuttberedskap skal bidra til å sikre og beskytte barn og unge som befinner seg i en kritisk situasjon utenfor vanlig kontortid. Henvendelser som ikke gjelder en kritisk situasjon, vil ikke bli behandlet og ivaretatt, men henvist til ordinær åpningstid.

Akuttberedskapstelefonen er åpen hver dag hele året – utenom ordinær kontortid.

Beredskapstelefon: 908 07210 (åpen utenom kontortid, alle dager hele året)

 

eDialog - Barneverntjenesten Sør-Helgeland

Kontaktinfo

Hilde Rakvaag
Leder
E-post
Telefon 47 64 85 33
Liv Kristin Trælnes
Nestleder
E-post
Mobil 95 40 92 56

Adresse

Barneverntjenestens hovedkontor
Rådhuset
Sivert Nielsens gate 24

8905 Brønnøysund 

Åpningstider

ÅPNINGSTIDER

Mandag til fredag: 09.00 - 15.00

Vakttelefon: 958 54670 (09.00 - 15.00)