PPT's kontaktpersoner for barnehagene på Sør-Helgeland:

 

 Brønnøy kommune:

 

 Hilde Torgersen Mørk:      

 • Brønnøysund barnehage
 • avd. Flaggstanghaugen
 • avd. Furutoppen
 • avd. Klokkargården
 • avd. Toftsundet
 • Kløvermarka barnehage
 • Fjellsøya barnehage
 • Barnetun barnehage

 

 Aud Nilsen: 

 • Brønnøysund barnehage avd. Salhus
 • Soltun barnehage
 • Syltern barnehage

 

 Bindal kommune:

 Karin Rendal

 Sømna kommune:

 Tone Mærlie

 Vega kommune:

 Hilde Torgersen Mørk

 Vevelstad kommune:

 Hilde Torgersen Mørk

Kontaktinfo

Hilde Torgersen Mørk
Leder
E-post
Telefon 906 19 640
Tone Mærli
PP-rådgiver
E-post
Telefon 902 05 182
Karin Rendal
Saksbehandler
E-post
Telefon 901 57 869
Aud Nilsen
Spesialpedagog
E-post
Telefon 901 86 647