PPT's kontaktpersoner for barnehagene på Sør-Helgeland:

 

 Brønnøy kommune:

 

  •  Ingunn Iversen

 Bindal kommune:

  •  Ingunn Iversen

 Sømna kommune:

  •  Tone Mærlie

 Vega kommune:

  •  Hilde Torgersen Mørk

 Vevelstad kommune:

  •  Hilde Torgersen Mørk

Kontaktinfo

Hilde Torgersen Mørk
Leder
E-post
Telefon 906 19 640
Tone Mærli
PP-rådgiver
E-post
Telefon 902 05 182
Ingunn Iversen
PP-rådgiver
E-post
Telefon 901 78 427