Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. 

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, miljøtjeneste eller annet. Hva koster det ?                    

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv kan de organisere hjelpen. Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene.

Du kan ha krav på tjenester organisert som BPA når du

  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

For mer informasjon om retten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d

Slik søker du:

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.   

Digitalt søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

GrunnbeløpHusstandens samlede NettoinntektMaksimal sats
0-2 G0 - 202.702Kr. 230,- pr mnd
2-3 G202.702 – 304.053Kr. 1000,- pr mnd
3 -4 G304.053- 405.404Kr. 1500,- pr.mnd
Over 4G405.404 og overKr. 2500-pr.mnd


Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med May Klara Holm.

Kontaktinfo

May Klara Holm
Fagkonsulent vernepleie
E-post

Adresse

Sivert Nielsensgate 24

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00