Tjenestekontoret

Viktig !

Tjenestekontoret har fått nytt telefonnummer som de kan nåes på mandag- fredag kl 08.00-15.00 (16.00 sept.-april): 477 64 368

 

Brønnøy kommune har tatt i bruk nytt digitalt søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, og du må ha tilgang til ID-porten for å søke digitalt. 

Tjenestekontoret er på Rådhuset, Sivert Nielsens gt. 24.

Hva tilbyr tjenestekontoret?

Dersom du har behov for helse- og omsorgstjenester fra Brønnøy kommune henvender du deg til tjenestekontoret, som kan hjelpe deg med søknad og gi deg informasjon om tjenestene.

Alle kan henvende seg til tjenestekontoret, det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre for å ta kontakt.

Tjenestekontoret sikrer helhetlig og koordinert tilbud for deg med langvarig og sammensatt tjenestebehov 

Tjenestekontoret har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator

Det skrives vedtak  med utgangspunkt i egenmestring og hva som viktig for deg. Vedtakene beskriver hvilke tjenester du får, hvor mye og hvor ofte.  Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er en del av Tjenestekontoret.

Hva må du gjøre før du søker?

Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides)

Om verge eller pårørende logger seg inn med ID- porten må fullmakt legges ved som PDF eller bildefil. 

Fullmaktsskjema (PDF) finner du her: Fullmaktsskjema (PDF, 70 kB)

Slik søker du

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden. 

Vårt digitale søknadsskjema for å søke om tjenester finner du her:

Digitalt søknadsskjema for helse og omsorgstjenester

 

Ønsker du å benytte søknad i papirform, må skjemaet skrives ut og sendes inn pr post til følgende adresse:

Tjenestekontoret i Brønnøy kommune

Sivert Nielsensgate 24

8904 Brønnøysund

 

Utskriftsversjon av søknad om helse- og omsorgstjenester finner du her:

Søknad (PDF, 128 kB)

 

Kommunen har følgende tilbud og tjenester :

Lovverk

Forvaltningsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Klage

Tjenestekontoret kan hjelpe med klage dersom du har behov for det. 

Hvis klagen ikke imøtekommes skal saken sendes over til Statsforvalter, jfr Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §28.

Kontaktinfo

Irene Fridheim
Fagleder tjenestekontor
E-post
May Klara Holm
Fagkonsulent vernepleie
E-post
Karoline Schjølberg
Fagkonsulent sykepleie og hukommelsesteam
E-post

Adresse

Sivert Nielsensgate 24

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00