Kulturprisen

Brønnøy kommunes kulturpris tildeles person(er), forening / organisasjon, eller institusjon som i det siste eller de seneste år har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller kulturarbeid.  Prisen kan også tildeles den som gjennom lengre tid har gjort en betydningsfull innsats i kommunens eller landets kulturliv. (Fra ”Statutter for kulturpris – Brønnøy kommune”).

200220032004

Tidligere kulturprisvinnere

Siden 1992 har Brønnøy kommune årlig utdelt kulturprisen.

Tidligere kulturprisvinnere er:

- Gunnar Akseth - revy og teater (1992).

- Arvid Sveli - litteratur og lokalhistorie (1993).

- Brønnøysund Musikkorps (BMK) - musikk m.m. (1994).

- Elgine Svea - humanitært kulturarbeid (1995).

- IL Tjalg / IK Sport 71 - barneidrett (1996).

- Lorentz Ulrik Pedersen og Herlaug Vonheim - lokalhistorie (1997).

- Ung i Brønnøy – ungdomsarbeid (1998).

- Gunvald og Marion Mathisen – idrett (1999).   

- Fjelltrimmen – friluftsliv (2000).

- Trælnes mannskor – musikk (2001).

- BIFF – idrett for funksjonshemmede (2002).

- Dag Skogheim – forfatter (2003).

- Trine Saltermark – dans (2004).

2006- Brønnøyspeideren – barne- og ungdomsarb. / friluftsliv (2005)

 

- Gunnar Pedersen – musikk (2006).

- Didrik Didriksen og Dagfinn T. Arntzen – lokalhistorie (2007).

- Kulturcompagniet – arrangement (2008).

- Publiners – musikk (2009).

- Brønnøysund Mannskor og Oddmund Schanke – musikk (2010).

- Hilstad Idrettslag og Geir Lien – idrett (2011).

- Taiwo og Kehinde Karlsen – musikk (2012).

- Margaret Lynne Miller og Tor Q. Mathisen – bygdebok (spesialpris 2013).

- Brønnøy Trekkspillklubb og Egil Oknes – musikk (2013).

- Brit Storvik – humanitært kulturarbeid (2014).

- Ole-Inge Jenssen – idrett og arrangement (2015).

- Velfjordrevyen – teater (2016).

- Brønnøysund IL - idrett i 100 år (2017).

- Odd Gunnar Nilsen og Hans Kristian Edvardsen - musikk (2018)

- Ivar Laukholm / Norske Kokkers Landsforening Sør-Helgeland - matkultur (2019)

- Stein Brekk - musikkhistorie (2020)

201220132014

 

 

 

God bredde

Tildelingen av kulturprisen foregår årlig, vanligvis i desember. Frist 1. november - for nye forslag. Forslag sendes: postmottak@bronnoy.kommune.no. Tidligere aktuelle forslag er fortsatt med i vurderingen. Arbeidsgruppen har til årlig vurdering rundt 15 kandidater. Disse gir gode muligheter for bredde / spredning / mangfold i forhold til:

          * ulike kulturytringer / kulturaktiviteter;

          * geografi, alder og kjønn;

          * individuelle prisvinnere eller lag / foreninger;

          * egen ferdighet / prestasjon eller kultur som sosial aktivitet.

Igjennom 29 år har Brønnøy kommunes kulturpris gått til 16 foreninger og 25 enkeltpersoner. I forhold til ulike tema har 13 gått til musikk, 9 til idrett, 8 til lokalhistorie og 12 til andre kulturytringer.

Arbeidsgruppen, bestående av to repr. fra Driftsutvalg 1 + kulturkonsulenten, legger fram sitt forslag til novembermøte i Driftsutvalg 1. Saken behandles i lukket møte i medhold av Kommuneloven § 11-5. Vedtaket offentliggjøres når prisen deles ut, i henhold til Offentleglova § 5. Utdelingen er som regel ved årets siste kommunestyremøte.

201520162017