Friluftsliv

”Det var en deilig nordlandsk sommerkveld, den gylne aftenhimmel og de rødlig glødende fjell rundt omkring speilet seg i det klare vann.  Det var som om vi rodde i et hav av skinnende gull.” (Henrik Scharling, dansk professor, 1865). - ”Fjella, dei står der dei står, dei veit kor dei hører til”. (Olav Duun; 1876-1939, norsk forfatter).

Naturen i Brønnøy

I Brønnøy er det naturkvaliteter på rekke og rad. Variasjonsmulighetene er mange – Nordland har 9 landskapsregioner og i Brønnøy møtes 6 av disse. 50 % av landarealet i Brønnøy er LNF-C områder (Landbruk-natur-friluftsliv av høgste verdisetting). Herunder utgjør Brønnøys andel av Lomsdal-Visten nasjonalpark ca. 25 % av landarealet i kommunen. Støvelhavet rundt øyene og de dype fjordene utgjør kommunens største område for friluftsliv – 1052 km2. I Brønnøy er det også nærturområder og utfartsområder med gode muligheter for et variert friluftsliv – et friluftsliv for alle. Et enkelt liv i naturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turområder og aktiviteter