Brønnøysund friluftsområde

Brønnøysund friluftsområde er det mest besøkte på Sør-Helgeland. Turområdet er nært bebyggelsen i regionsenteret – med skoletunet, barnehager, helseinstitusjoner og idrettsanlegg som nære naboer. Området har stor betydning for friluftsliv, folkehelse og utdanning. Spesielt mye brukt av barn og ungdom. Brukerne er primært fastboende, men også enkelte tilreisende har glede av området. (For Torghatten er besøksbilde det motsatte.)

Flere rundturer

Brønnøysund friluftsområde kan deles opp i minst 8 rundturer (eller delområder): Det er

  1. Svarthopen rundt
  2. Flyplassen rundt
  3. Klubben rundt
  4. Hestvadet rundt
  5. Frøkenosen rundt
  6. ”Byen med de sju høyder”
  7. Laukholmen sørvest
  8. Brønnøysund Sjøfront – med sjøen og ”fjæra” (strandsonen)

Ingen i regionsenteret har mer enn 5 minutts gange til ett av friområdene. Med utgangspunkt i skoletunet og idrettsparken kommer du lett til lysløypa, Hestvadet og Svarthopen rundt, som alle har belysning (ca. 4 km). Adkomst (eventuelt parkering) for Flyplassen rundt, Klubben rundt og Svarthopen rundt kan gjøres i nærheten av flyplassen.

Antall besøkende

Friluftsområde Brønnøysund har mange startsteder og mange turruter. Det gir mulighet for variasjon og lett adkomst for mange, men samtidig er det vanskeligere å måle eksakt besøkstall. Før det etablert måling ble besøket anslått til minst 100 brukere pr. dag, dvs. 35.000 pr. år. Sommeren 2016 ble det satt opp en måler på Svarthopen rundt – det første halvåret den var i drift ble det registrert rundt 29.000 passeringer. Dvs. at bare for Svarthopen rundt er det ca. 60.000 besøkende pr. år. Hvis vi anslår at de andre rutene (delområdene) i Brønnøysund har 40.000 besøkende til sammen. Da blir det rundt 100.000  brukere pr. år – det er mer hyggelig enn påtrengende. Det er plass til flere. Tilrettelegging gir økt bruk, og belysning gir helårsbruk og kveldsbruk.

Tilrettelegging

De siste 30 år er det utført et stort arbeid for tilrettelegging, og her spesielt de siste fem år. Tilretteleggingen er utført av flere frivillige organisasjoner, videregående skole og Brønnøy kommune. Ikke minst Brønnøysund IL har vært med ”på denne reisen” – både som pådriver og som utfører: Lysløypa er renovert. Det er etablert gruset turstinett rundt flyplassen og ut til Klubben, på tilsammen 9 km. Løypa rundt Svarthopen er oppgradert og lyssatt; samt turvei og belysning langs Hestvadet. Ved lysløypa / Brønnøyhallen er det etablert en utendørs treningspark med 16 apparater. BILs mål er idrett for alle – flest mulig lengst mulig. BILs bidrag til friluftsområdene her er mange steg i rett retning. Det bidrar til god folkehelse, samt øker attraktiviteten for potensielle tilflyttere og ungdommer som vurderer skolealternativer.

 

I BILs ”Årsmelding 2012” heter det: ”Lysløypa / turstier. Arbeidet med den er fullført, etter initiativ fra Espen Slotvik i samarbeid med Kommunen ved Magnar Solbakk.”  I Årsmeldingen for 2015 står det: ”Lysprosjektet i Svarthopen og Hestvadet ble ferdigstilt i 2015. Vi fikk også skiftet ut lysarmaturene i lysløypa til moderne, strømsparende LED. Nye lys i hoppbakken og Skaterampen montert. Har også startet arbeidet med å belyse området ned mot idrettshallen og parkeringsplassen i samarbeid med kommunen. Neste prosjekt er et aktivitetsanlegg som vi håper å få realisert i samarbeid med kommunen nedenfor idrettshallen i løpet av året. Dette vil også være til glede for skolene og resten av befolkningen.”