Hestvadet rundt

Hestvadet er en lang og grunn fjordtarm på 3,5 km, som starter ved Laukholmen og går inn til gamle Salgslaget. I den innerste delen, etter Hovøybrua, er det nå lagt belysning fram til lysløypa. Tilbake til 1990-tallet, i forståelse med grunneiere, hadde bl.a. videregående skole og kommunens parkavdeling nedlagt et arbeid i å gruse stien, langs det til dels hellende og våte strandsonen. Også denne turveien ligger nær det meste. Bare noen minutters gange fra boligområder. Den ligger nært regionens største skoletun og nært vårt største sjukehjem med omsorgsboliger

Initiativet til oppgradering av turstien langs Hestvadet, til turvei med belysning, kom fra Sigve Saltermark og John Arne Warholm. De starta kronerulling. Det at traseen ligger i et relativt flatt strandlandskap – øker også muligheten for universell utforming. Kommunens parkavdeling nedla påny et stort praktisk arbeid. Prosjektet ble også godt støttet av BIL. Tiltaket hadde en kostnad på kr. 550.000,- og det ble gitt kr. 272.000,- i spillemidler (2017). Denne turveien, kombinert med Svarthopen vest, gir også en ny rundtur.

Heller ikke BIL har gått tom for nye initiativ og mer arbeidslyst. I lysløypa, i et sentralt krysningspunkt nær Brønnøyhallen, etablerte BIL i 2016 en utendørs treningspark med 16 apparater. Rundt halvparten av disse apparatene ”tilhørte” en såkalt Tuftepark. Den andre halvparten er apparater fra Norwell. Anlegget er lett tilgjengelig for alle brukergrupper. Apparatparken hadde en kostnadsramme på kr. 622.000,-. BIL var byggherre, stor dugnadsaktør samt bidro med kr. 100.000,- til prosjektet. Søknaden om spillemidler er på kr. 300.000,-.

LHL sin andre gapahuk (2016) ble lokalisert ved apparatparken. Det at apparatene er lokalisert ved gapahuken, med bål og benker, skaper en sosial møteplass på tvers av generasjoner. Gapahuken er realisert med midler fra Extrastiftelsen, med administrativ støtte fra Frivillighetssentralen, og med masse dugnad fra LHL