Kulturminneplaner i Brønnøy

Brønnøy kommune har et mangfold av kulturminner. Disse har vi et ansvar å bevare for nye generasjoner. Dette gjøres blant annet i våre kulturminneplaner, der minnene synliggjøres. Brønnøy kommune har utarbeidet en kulturvernplan 2005 - 2010 og vi arbeider nå med en kulturminneplan for 2018-2025. Den sistnevnte blir mer objektorientert enn tidligere plan og har arbeidstittelen "101 kulturminner i Brønnøy". Disse vil bli publisert etterhvert som de er "klar". Inntil videre får vi "glede oss over" den første kulturminneplanen, som fortsatt tåler historiens lys.

Kulturvernplan for Brønnøy, 2005-2010 (PDF, 5 MB)

110 navnesaker i Brønnøy (PDF, 151 kB)

101 kulturminner i Brønnøy - noen objekter:

 

 

kanonen på ormoygalten (PDF, 395 kB)

steinalderboplassene v torghatten (PDF, 851 kB)