Eldrerådet

Perioden 2019 - 2023

Medlemmer:
Fra kommunestyret:
Marianne Nielsen (R)
Vara: Rune Moe (H)
Fra brukerorganisasjonene:
Grete Bang
Torleiv Hoholm (Pensjonistforeningen)
Svein Strand (LHL)
Marion Syddall (Sanitetsforeningen)
Varamedl:
Svein Jensen (Pensjonistforeningen)
Liv Floa Bang (Pensjonistforeningen)
Bodil Pettersen (LHL)
Svanhild Stangnes (Sanitetsforeningen)
 
Leder: Grete Bang
Nestleder: Torleiv Hoholm