Kontrollutvalget

Perioden 2019 - 2023

Medlemmer:  
Ragnhild Aglen  
Raymond H. Larsen  
Kathrine Laukholm  
Leon Aune  
Lisbeth Holand  
   
Varamedlemmer:  
Daniel Trælnes  
Tim Roald Solli  
Frode Granås  
Hans Fredrik Strand  
Kine Laumann  
Marit Aune  
   
Leder:
Leon Aune
 
Nestleder:
Lisbeth Holand