Gebyrer og priser

Vann og avløp:

Avgiftene for vann og avløp beregnes etter selvkost. Det vil si at kommunen skal dekke sine utgifter til bygging, drift og vedlikehold av sine anlegg gjennom gebyret.

Gebyrregulativ 2020 (PDF, 97 kB)
Gebyrregulativ 2021 (PDF, 82 kB)

Gebyrforskrift vann- og avløpsgebyrer (PDF, 47 kB)

 
Slamtømming (2021):
For tanker 0-4 m³:   kr  2.350,- inkl. mva.
For hver m³ over 4:  kr 587,50 inkl. mva.
 
Feiing fra 01.07.2021:
For alle type bygg: kr 731,25 inkl mva.