VA-norm

Va-normen sier hvilke krav som stilles til vann- og avløpsanlegg som skal bygges for kommunen eller anlegg som kommunen skal overta etter f.eks. privat utbygging av boligfelt. Her finnes opplysninger om krav til prosjektdokumenter, teknisk utførelse av vann- og avløpsanlegg og til sluttdokumentasjon av slike anlegg.