Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 legges ut til alminnelig ettersyn ved Rådhuset og på Brønnøy kommunes hjemmeside fra og med onsdag 4.12.19 fram til kommunestyrets møte 18.12.19.

Siden nyttår har det vært jobbet med å se på muligheten for å etablere et biogassanlegg i Sømna. I denne forbindelse ønsker Sømna kommune å invitere gårdbrukere og andre interesserte til informasjonsmøte.

Tidspunkt: Fredag 29.November kl.10.30-13.30.

Sted: Sømna Kro og gjestegård

Invitasjon finner du her.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Brønnøy barnehage består av 4 barnehagehus – Furutoppen, Salhus, Toftsundet og Klokkargården.

Vi har behov for tilkallingsvikarer for oppdrag, ofte på kort varsel. 
Kanskje er du for tiden arbeidsledig eller studerer? Kanskje jobber du redusert, men kunne tenke deg fulltidsjobb?

Send inn noen ord om deg selv, din erfaring og registrer deg som vikar hos barnehagestyrer Torill Holmstrøm, på mail torill.holmstrom@bronnoy.kommune.no

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf: 91 59 52 04

Brønnøy ungdomsråd hadde tirsdag 19.11.2019 konstituerende møte. 

Nordland landbruksselskap ønsker forslag til kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk.

Tidligere forslag som ikke har nådd opp, kan gjerne sendes inn på nytt.

Vandrepokalen deles ut i 2020.

Dag Jøran Einvik og Merethe Sund, Brekkeiede, Sømna fikk prisen for 2018.

Forslag kan sendes til Brønnøy kommune innen 01.desember, til odd-reidar.johnsen@bronnoy.kommune.no

Statutter vandrepokal for veldrevet gårdsbruk (PDF, 12 kB)

 

Inn på tunet Norge SA arrangerer godkjenningskurs for gårder som vil bli Inn på tunet-godkjent. Kurset holdes på Saltstraumen hotell 21.-22. november.

 

 

Har du forslag på personer som burde sitte i dette rådet, sender du forslaget til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund eller på epost: postmottak@bronnoy.kommune.no

Husk at begge kjønn skal være representert.

Send dine forslag på medlemmer til kommunen senest 27. oktober 2019.

Merk: Alle som lar seg verve til slikt verv, skal gi skriftlig samtykke til dette.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse bør være bredt sammensatt. Det bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn, for eksempel personer i forskjellige aldre, med ulik etnisk bakgrunn, ulike funksjonsnedsettelser eller ulikt bosted i kommunen.

Link til veileder råd for funksjonshemmede: