For søknadsåret 2019 kan bl.a. disse opplysningene etterregistreres til og med 10. januar:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober

Mer informasjon og innlogging til elektronisk søknad finner du her.

Kommunestyret har 18.12 vedtatt bygging av DMS - Sør-Helgeland Distriktsmedisinske senter i Brønnøysund

Brønnøy kommune  har indeksregulert kommunens gebyrer for plan/oppmåling/byggesak (PDF, 242 kB) i samsvar med lønnsutvikling i kommunal sektor. Gebyrene er justert med 2.3 %. Justerte gebyrer gjelder fra 1. januar 2020 

Leder Plan og utvikling

 

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 legges ut til alminnelig ettersyn ved Rådhuset og på Brønnøy kommunes hjemmeside fra og med onsdag 4.12.19 fram til kommunestyrets møte 18.12.19.

Siden nyttår har det vært jobbet med å se på muligheten for å etablere et biogassanlegg i Sømna. I denne forbindelse ønsker Sømna kommune å invitere gårdbrukere og andre interesserte til informasjonsmøte.

Tidspunkt: Fredag 29.November kl.10.30-13.30.

Sted: Sømna Kro og gjestegård

Invitasjon finner du her.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Brønnøy barnehage består av 4 barnehagehus – Furutoppen, Salhus, Toftsundet og Klokkargården.

Vi har behov for tilkallingsvikarer for oppdrag, ofte på kort varsel. 
Kanskje er du for tiden arbeidsledig eller studerer? Kanskje jobber du redusert, men kunne tenke deg fulltidsjobb?

Send inn noen ord om deg selv, din erfaring og registrer deg som vikar hos barnehagestyrer Torill Holmstrøm, på mail torill.holmstrom@bronnoy.kommune.no

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf: 91 59 52 04

Brønnøy ungdomsråd hadde tirsdag 19.11.2019 konstituerende møte.