Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Her finner du skolenes starttidspunkt.

Trim med kafé og sosialt samvær onsdager kl 10.30-11.10 på Frivilligsentralen i Innerveien 42.
Oppstart 28.08.19.

 

 

Fylkesmannen er klar med et nytt tiltak til prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland, Historiefortelling med utgangspunkt i gårdens ressurser. Perfekt for de som har reiseliv/lokalmatproduksjon/gårdsbutikk og trenger påfyll, inspirasjon og kunnskap om hvordan man bygger og formidler nettopp SIN historie for besøkende og kunder. Erfaringen tilsier at slike treffpunkt er en flott arena for å treffe likesinnede på og bygge nettverk. Et must for de som vil videre med utvikling av bedriften! Kurset går i to bolker- fra lunsj til lunsj i begynnelsen av september, og oktober, Det er påmeldingsfrist 10.august. Se nærmere på det rikholdige programmet her:

Fylkesmannens hjemmeside

Facebook

Fylkesmannen i Nordland inviterer til studietur om Inn på tunet 10-12 september. Lenke til informasjon og påmelding finnes her.

Målgruppen er både kjøpere av Inn på tunet- tjenester slik som ansatte i kommunen, administrasjonen og politikere, og gårdbrukere som ønsker å lære mer om Inn på tunet for å vurdere om dette er en mulighet på sin gård.

 

Ny forskrift og veileder for søknadsomgangen 2019, er nå tilgjengelig.

De viktigste endringene er oppsummert foran i veiledningshefte. Tilskuddsordningene slått av veikanter og vegetasjonssone ved åpen åker utgår. Det er også viktig å merke seg at all husdyrgjødsel som spres på eget areal, eller som søker sprer på andre areal, må spres før 15.august for å kunne oppnå tilskudd til spredning av husdyrgjødsel. Dette gjelder for alle spredemetoder.

På grunn av endringene som er fastsatt av Landbruksdirektoratet, må alle søkere tegne inn tiltakene på nytt i kartet i Estil. Det gjelder også de som har kartfestet tiltakene tidligere. Fra 2020 skal det igjen være mulig å importere tidligere registreringer. På Landbruksdirektoratets hjemmeside finnes informasjon og instruksjonsvideoer til hjelp i søknadsprosessen.

Det er mulig å starte utfylling av søknaden via Altinn 1. august. Søknadsfristen er 20.august.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med kommunen.

 

 

 

Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i planteproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot. Du må overholde søknadsfristen, meldeplikten og sørge for god dokumentasjon av klimaskaden for å ha rett til erstatning. Mer om ordningen finner du her.