Detaljregulering Strømøya

Varsel om oppstart av detaljregulering for Straumøya gnr. 109, bnr. 4, 8,15, 29 og 32 i Brønnøy kommune