Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Hukommelsesteamet i Brønnøy starter kurs 29.01.2019.  Pårørendeskole er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Påmeldingsfrist 25.01.2019. Les mer her.

Brønnøy barnehage består av 5 barnehagehus – Flaggstanghaugen, Furutoppen, Salhus, Toftsundet og Klokkargården.

Vi har behov for tilkallingsvikarer for oppdrag, ofte på kort varsel. 
Kanskje er du for tiden arbeidsledig eller studerer? Kanskje jobber du redusert, men kunne tenke deg fulltidsjobb?

Send inn noen ord om deg selv, din erfaring og registrer deg som vikar hos fungerende barnehageleder, Kåre Johan Råbakk, på mail kare.j.rabakk@bronnoy.kommune.no

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf: 91 54 01 14.

Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes i forbindelse med søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke

Brønnøy kommunestyre har i møte 19. desember 2018, som del av kommunens budsjettbehandling, vedtatt 12.3 % økning i gebyrregulativet for Plan-oppmåling-byggesak.

10 % av økningen er en generell økning innenfor selvkost og de øvrige 2.3 % er en justering i h.h.t. økning av lønnskostnader i kommunal sektor.

Oppdatert gebyrregulativ ligger her  (DOC, 158 kB)

Hele 11 legestudenter tok kontakt da vi sendte ut en invitasjon til førjulslunsj og informasjonsmøte ved Brønnøysund legesenter i dag, 20.12.

De åtte som kunne komme(bildet), fikk i tillegg til lunsj litt informasjon om det å være fastlege av kommuneoverlege Even Thorkildsen. Mikael Slotvik, som for tiden er turnuslege fortalte litt om sine erfaringer ved legesenteret. Mikael starter som fastlege i Brønnøy 1. mars. 
 

Fra og med 01.01.2019 får barneverntjenesten Sør-Helgeland en interkommunal akuttberedskapstelefon.

Barneverntjenesten Sør-Helgeland får akuttberedskapstelefon: 90807210

Helse og omsorgsplan 2018- 2028 er nå ute til høring. Helse- og omsorgsplan erstatter Omsorgsplan 2020 og omfatter både helse- velferd og omsorg. Hovedformål med Helse- og omsorgsplan er å sikre at mål og vedtatte prinsipper og innsatsområder er i tråd med kommuneplan, politiske vedtak og nye statlige målsettinger og styringssignaler. Høringsfristen er satt til 01.02.2019

Les mer her