Brønnøy kommune ønsker kontakt med potensielle utleiere av boliger/leiligheter i Brønnøy.

I forbindelse med Europas pågående flyktningkrise og regjeringens ambisjoner om mottak og bosetting av flyktninger i Norge, vil det kunne være sannsynlig at Brønnøy kommune, i likhet med øvrige kommuner i Norge, vil ha målsetninger om å bosette et større antall flyktninger i Brønnøy i tiden fremover.

I denne forbindelse ønsker Brønnøy kommune å få en oversikt over potensielle utleiere og utleieobjekter som kan være aktuelt for et slikt formål i Brønnøy. Det vil sannsynligvis kunne bli behov for innleie av både eneboliger og leiligheter.

Vi ber derfor med dette interesserte om å fylle ut skjema (se lenke nederst) og sende inn dette til postmottak@bronnoy.kommune.no eller evt. levere inn dette ved servicekontoret på Rådhuset.

En evt. innsending av skjema vil ikke være bindende for noen av partene, men vil i første omgang benyttes til å kartlegge tilgjengelighet og potensial for dette formålet i det private markedet i Brønnøy.

Evt. spørsmål kan rettes til fung.ass.kommunedirektør, Arnt-Ståle Sæthre.

Skjema for potensiell innleie av boliger og leiligheter i Brønnøy (DOCX, 29 kB) (.docx)
Skjema for potensiell innleie av boliger og leiligheter i Brønnøy (PDF, 47 kB) (.pdf)