Byplan Brønnøysund - del 2

Vi vil nå presentere resten av svarene fra spørreundersøkelsen om Byplan som ble sendt ut. Det kom inn hele 1641 svar. Vi deler nå flere av svarene med dere.

Vi stilte innbyggerne tre spørsmål:

Hva liker du med Brønnøysund?

Hva liker du ikke med Brønnøysund?

Hvordan vil du at Brønnøysund skal være i framtiden?

Det er enormt mange innspill og vi har benyttet kunstig intelligens (Chat GPT) for å hente ut informasjon.  I første omgang vil vi presentere hva dere generelt sett er mest opptatt av på hvert spørsmål.  

Vi vil kommer tilbake til mer informasjon fra undersøkelsen.

Klikk på linken og se hva folket har svart: Spørreundersøkelse del2 (PDF, 185 kB)