Byplan Brønnøysund - spørreundersøkelsen

Vi vil takke alle som har tatt seg tid til å delta i vår spørreundersøkelse om Byplan Brønnøysund.
Antall som har besvart er overveldende, hele 1641 deltakere.

Det er et stort materiale som skal håndteres og vi vil presentere svarene på undersøkelsen i flere runder.

I første omgang vil vi presentere aldersfordelingen hos deltakerne og tilbakemeldingene på om «du ønsker å bo i Brønnøysund i framtida?»