PPT Sør-Helgeland (Pedagogisk Psykologisk tjeneste)

PPT Sør-Helgeland er en interkommunal tjeneste for kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad. Befolkningsgrunnlaget for tjenesten er på ca.13.000 innbyggere.

PPT er en sakkyndig instans hjemlet i Barnehageloven (§ 19) og Opplæringsloven (§ 5-6).

PPT skal ha fokus på barn og unges muligheter for god utvikling i barnehage og skole. Dette kan være læringsmiljø, fravær, faglig utvikling, sosial utvikling, klasseledelse, mobbing etc. PPT har særlig ansvar for å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn/elever med spesielle behov. Den har også ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring. PPT har ansvar for å utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. 

Dette gjelder blant annet:

  • spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
  • fremskutt eller utsatt skolestart
  • helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
  • behov for tegnspråkopplæring
  • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte barn/elever
Alle tjenester er gratis.
 
Beskrivelse av våre samarbeidsrutiner med barnehager og skoler finner du på følgende linker:

Kontaktinfo

Hilde Rasch
Sekretær
E-post
Telefon 75 01 82 10

Adresse

Besøksadresse

Sivert Nielsens gate 24, 8900 Brønnøysund

 

Postadresse

Postboks 317, 8901 Brønnøysund

Åpningstider

Man-Fre: 08.00 - 15.30