VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Boligsosialhandlingsplan 2023-2028

Kommunedirektørens forslag til revidert Boligsosialhandlingsplan 2023-2028 for Brønnøy kommune legges med dette ut til høring, før endelig politisk behandling.

Den Boligsosiale handlingsplanen omhandler i første rekke utfordringer, mål og tiltak direkte rettet mot husstander som er vanskeligstilte på boligmarkedet.
Dette gjelder i hovedsak personer som har vansker med å skaffe seg, eller beholde, en tilfredsstillende bolig på egen hånd.

Les planen her: Boligsosialhandlingsplan 2023-2028 (DOCX, 808 kB)

Evt. høringsinnspill sendes til postmottak@bronnoy.kommune.no , merkes «Boligsosialhandlingsplan 2023-2028 sak 2023/1126», og frist for evt. innspill er satt til 27.04.23.