Hvordan søke selv?

Før du søker

Sjekk følgende:

Hvordan søke selv?

  1. Bestill situasjonskart hos kommunen.
  2. Bestill naboliste hos kommunen.
  3. Tegn inn tiltaket på situasjonskartet og lag plan-, snitt-, og fasadetegninger som er målsatt og i målestokk.
  4. Send ut nabovarsel. Ved nabovarsling brukes følgende skjema "nabovarsel""opplysninger gitt i nabovarsel" og "kvittering for nabovarsel". Skjemaet "nabovarsel" skal kun benyttes ved rekommanderte sendinger, ett skjema til hver nabo. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.
  5. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.

Søknad og vedlegg

Søknad skal inneholde følgende:

Alle skjemaene/byggesaksblankettene finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet. Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post.

Hva koster det å søke? 

Her finner du saksbehandlingsgebyrer. (PDF, 620 kB)

Behandlingstid

Behandlingstid på byggesaker uten dispensasjon og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra annen myndighet, er 3 uker.

Behandlingstid på byggesaker med dispensasjon er 12 uker.

Trenger du hjelp eller veiledning?

Er du i tvil, kan du ta kontakt med byggesaksavdelingen for hjelp og veiledning.

Kontaktinfo

Bjørn-Morten Johansen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 75 01 25 21
Mobil 470 60 478