VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Kommunedelplaner, fag- og temaplaner

Brønnøy kommune har en rekke ulike kommunedelplaner, fag- og temaplaner. Kommunedelplaner kan både være arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller en samfunnsplan som gjelder et bestemt tema (se tema- og fagplaner under).

Det utarbeides og revideres dessuten ulike fag- og temaplaner innenfor kommunens fag- og tjenesteområder.

 

Her finner du en oversikt over en rekke av kommunes ulike planer.

Tema- og fagplaner